Yrityksen kansainvälistyminen

Nykyään yksi yrityksen menestymisen avainsanoista on ehdottomasti kansainvälistyminen. Kansainväliset markkinat eivät suinkaan ole enää vain suurimpien firmojen ja miljoonayritysten pelikenttänä, vaan jokaisen yrittäjän ja yritystoiminnan saavutettavissa.

Siinä vaiheessa, kun toiminta on saatu lupaavasti käyntiin kotimaan kamaralla, on monen yrityksen kohdalla viisasta pohtia, olisiko sillä mahdollisuuksia laajentua myös ulkomaisille markkinoille? Yrityksen kansainvälistymisellä voidaan tarkoittaa monia eri asioita. Esimerkiksi yrityksen tarjoamien palveluiden myyntiä ulkomaille, tuontia ulkomailta tai vaikkapa tytäryhtiön perustamista toiseen maahan. Ensimmäisenä toimenpiteenä kansainvälistymistä pohtivalle, onkin selvittää millä tavoin se hyödyttäisi nimenomaan kyseessä olevaa yritystä ja sen toimintaa. Mitkä ovat omat mahdollisuudet kotimaan ulkopuolella ja kuinka suuri kysyntä yrityksen tarjoamilla palveluilla tai tuotteilla mahdollisesti olisi ulkomailla? Mikäli kyseessä on ulkomailta tuonti kotimaahan, on pohdittava mitkä tuotteet olisi kannattavampaa hankkia muualta ja onko kyseessä yksinkertaisesti sen tuottamat taloudelliset hyödyt vai kenties jokin muu vaikutin. Kansainvälistymisen syitä ja kannustimia on useita, mutta varmaa on, että se tuo aina tullessaan uusia haasteita, kuin myös lukuisia mahdollisuuksia Mikäli mahdollisiin alun hankaluuksiin suhtaudutaan vain asiaan kuuluvina kasvukipuina, on yritystoiminnalla hyvät edellytyksen nousta niin sanotusti uudelle tasolle ja kokea täysin uudenlaiset markkinat. Suomessa on jo valtava määrä pk- yrityksiä, jotka ovat rohkeasti kansainvälistäneet omaa toimintaansa ja päässeet kiinni suurempiin sopimuksiin, yhä kasvaen ja laajentaen tuotteitaan ja palveluitaan.

Kuinka päästä alkuun

Yleisenä sääntönä pidetään, että pk- yrityksen on ensin tavoitettava vakaat markkinat omassa kotimaassa, ennen kuin maailman valloitusta voidaan edes suunnitella. Tämä on hyvä periaate, mutta useat tahot ovat sitä mieltä, että tästä vanhasta ajattelutavasta olisi hyvä myös tilanteen vaatiessa päästää irti ja miettiä, mikäli kansainvälistyminen tulisikin ottaa huomioon jo heti ensi metreillä. Nykyään on olemassa useita yritysmuotoja, joiden markkinat ovat selvästi jo alusta asti ulkomailla ja sinne tulisikin pyrkiä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ensimmäisenä sääntönä voisi siis hyvinkin pitää sitä, että tunnistaa missä omat markkinat ovat. Esimerkiksi useat ohjelmistoyritykset eivät saa kerättyä riittävän suurta asiakaskuntaa Suomen markkinoilla, jotta toiminta voisi kasvaa tai pahimmassa tapauksessa edes jatkua kovin pitkään. Tällaisessa tilanteessa ainoa selviytymiskeino on kansainvälistyminen ja palveluiden vienti sinne, missä kysyntää riittää.

verkosto liiketoiminnassa on tärkeää

Verkostojen luomisen tärkeyttä ei voida liikaa korostaa. Yrityksen kasvu ja suhteiden luominen edellyttävät usein merkittävää panostusta verkostoitumiseen. Yksin on turha yrittää päästä kovinkaan pitkälle, sillä kaikki tarvitsevat lähes poikkeuksetta kontakteja joiden avulla päästään sisälle vientiä vauhdittaviin piireihin tai ainakin kansaivälistymiseen liittyvään hyödylliseen tietotaitoon. Käytä rohkeasti hyödyksesi muiden osaamista ja luo suhteita ja sopimuksia, jotka saattavat osoittautua tärkeiksi elementeiksi yritystoiminnan kasvattamiseksi. Suomalaisella osaamisella on yleisesti ottaen hyvä maine maailmalla. Sitä kannattaa häpeilemättä hyödyntää ja tuoda esille. Opettele myymään yrityksesi palveluita niillä taikasanoilla, joilla uskot olevan suurin vaikutus osatajaosapuoleen. Oma aktiivisuus on kaikkein tärkeintä ja kontakteista ja muiden avusta huolimatta on muistettava olla itse jatkuvassa liikkeessä ja nostettava yhä uudelleen pintaan yrityksesi tarjoamien palveluiden tai tuotteiden kilpailukykyä ja laatua.

analysoi maata, johon laajennat

Ota selvää sen maan kulttuurista ja tavoista, jonne suunnittelet laajentavasi toimintaasi. On tärkeää näyttää, että niin sanotut kotiläksyt on tehty ja mahdollisiin markkinoihin on tutustuttu etukäteen. Ota selvää, millaisella toiminnalla ja käyttäytymisellä osoitat arvostusta ja bisnesälyä sekä kerrot näin olevasi varteenotettava liiketoimintakumppani ja yrityksesi vakavasti otettava. On olemassa useita tahoja, joilta saat apua kansainvälistymiseen liittyviin kysymyksiin ja tukea hyvän suunnitelman luomiseen. Älä yritä tehdä kaikkea itse, vaan varaa aika esimerkiksi alueesi yrityshautomon asiantuntijalta ja hyödy heidän ideoistaan ja vinkeistään kohti yrityksesi kansainvälistä laajentamista.

Comments are closed.