Yrittäjyys

Yrittäjyys on hyvin yleinen elinkeinomuoto, jolloin elinkeinon mahdollistaa itse itselleen. Silloin ei tehdä työtä kenenkään muun alaisuudessa vaan töitä tehdään itselleen. Yrittäjyys ei kuitenkaan tarkoita vapautta vaan usein silloin työnteko ja vastuut tuplaantuu.

On tietenkin totta, että silloin saa itse päättää milloin ja kuinka paljon töitä haluaa tehdä. Usein kuitenkin, jos yritystoiminnalla haluaa tienata, on silloin töitä myös tehtävä tuplasti enemmän kuin palkkatyössä. Yrittäjyys kuitenkin avaa ovia moniin eri mahdollisuuksiin ja yrityksen kasvaessa mahdollisuudet suuriin tuloihin myös kasvavat.Käytännössä yrittäjyys tarkoittaa toiminnallisten organisaatioiden perustamista, joilla on tarkoitus tienata rahaa. Yrittäjyys on myös kansantalouden perusta, nimittäin ilman yrittäjyyttä ei olisi myöskään työpaikkoja. Uudet yritykset luovat kokoajan uusia työpaikkoja markkinoille, joka taas on elinehto yhteiskunnan hyvinvoinnille. Osassa yhteiskunnista yrittäjyyteen on luotu isot mielikuvat suurista vapauksista ja myönteisistä suhtautumisista. Tällainen maa on esimerkiksi USA, josta puhutaan niin sanottuna mahdollisuuksien maana, jossa jokaisella on mahdollisuus rikastua oman yrityksen perusteella. Yrittäjyys kuitenkin riippuu täysin yhteiskunnasta ja sen säännöistä, joissakin maissa yrittäjyys on hyvinkin rahoitettua ja siihen ei ole mahdollisuutta läheskään kaikilla. Näitä maita ovat usein köyhemmät maat, joissa tasa-arvo on tietyissä asioissa edelleenkin hieman kyseenalaista tai sitten maissa, joissa on tiukka maahanmuutto politiikka. Tällaisissa maissa maahan tulevan on hankala perustaa yritystä ja se usein vaatii monien vuosien prosessin ja suuren rahasumman.

Yrittäjyys Suomessa

Suomea ei pidetä kovinkaan yrittäjämyönteisenä maana. Suomessa yrittämisestä on tehty todella monimutkaista ja hankalasti aloitettavaa. Suomessa valtio on kuitenkin yrittämisen kannalla ja tukeekin yrittäjyyttä erilaisten tukien avulla. Suomessa on myös mahdollista saada valtion lainatakauksia ja uusyrityskeskuksia. Esimerkiksi Suomessa yrityksen perustajan on mahdollista hakea starttirahaan, jonka suuruus vaihtelee hakijasta ja siitä, että millaista yritystä ollaan perustamassa. Suomen negatiivinen maine yrittäjämaana kuitenkin johtuu enimmäkseen sen verotuksesta. Yrittäjyyden taustalla on aina voittojen tavoittelu ja elinkeinon hankkiminen, jolloin siihen vaikuttaa erittäin negatiivisesti Suomen valtion asettamat korkeat verot ja muut maksut. Yrittäjyyteen vaikuttaa kuitenkin monia eri riskejä, jotka saattavat johtua pitkäkestoisista sopimuksista, työntekijöistä tai toimintaympäristöstä. Työntekijä riskistä onkin puhuttu uutisissa viime aikoina erityisen paljon, kun on mietitty pitäisikö pienyrittäjien irtisanomisehtoja lieventää. Tämä saattaisi edesauttaa yritysten perustamista, jolloin pienyritykset voisivat myös palkata työntekijöitä riskittömämmin.

Valtio on kuitenkin kokoajan ajamassa yrittäjyyden etuja, jolloin yrittämisen aloittamisesta tulisi helpompaa. Näitä palveluita ovat yllä mainitut tuet ja takaukset, sekä erilaisten asiantuntija palveluiden mahdollinen käyttö. Nämä palvelut auttavat uusia yrittäjiä yrityksen perustamisessa, liiketoiminnan suunnittelussa ammattimaiseksi ja liiketoiminnan rahoituksen löytämisessä. Kyseisiä palveluita tarjoavat muun muassa yrittäjyyskeskukset, yrityshautomot ja tiedepuistot. Helsingissä esimerkiksi toimii taas Helsingin kaupungin rahoittama YritysHelsinki, joka antaa tukea ilmaiseksi muun muassa yrityksen perustamisesta tulevien käytännön asioiden järjestelyyn, liikeidean kehittämiseen ja kontaktien luomiseen. Usein myös jokaisella yliopistolla ja ammattikorkeakoululla on myös omat yrittäjyyttä tukevat toimintansa, joilla kannustetaan yhä useampaa nuorta aloittamaan oma yritys valmistumisen jälkeen. On myös olemassa yksityisiä tukijoita yritysten perustamiseen, jotka usein tarjoavat rahoitusta tiettyä yritysosuutta vastaan.

Suomen Yrittäjät

Yrittäjillä on myös monia etujärjestöjä Suomessa, joista yleisin on varmasti Suomen Yrittäjät. Tämän lisäksi yrittäjillä on mahdollista liittyä eri alueiden järjestöihin tai eri toimiala järjestöihin. Järjestöjä myös löytyy eri yritystyyppeihin sopivia, kuten Perheyritysten liitto tai Suomen pienyrittäjät. Näiden järjestöjen tarkoituksena on auttaa yrityksiä pysymään markkinoilla erilaisten tukipalveluiden avulla ja tiedottamaan yrityksiä tietyistä yrittämiseen liittyvistä asioista. Järjestöjen avulla yrittäjän on helpompaa pysyä kärryillä yrittäjyyden mahdollisuuksista ja myös mahdollista uhista.

Comments are closed.