Yrittäjyys Suomessa

Viehättääköhän ajatus pomottomuudesta, vai kenties se, että pääsee itse päättämään ja vaikuttamaan asioihin? Vapaus, mahdollisuus ‘todistaa’, että itseltä löytyy rahkeet menestyä, tai vaan rahallisen menestyksen houkutus… Syitä lienee monia, mutta faktaa on, että yhä useampi ihminen Suomessa ryhtyy yrittäjäksi. Tämä siitä huolimatta, että yleinen oletus tuntuu olevan, että “yrittäjä ei lomaile” ja päivät ovat pitkiä ja rankkoja, vastuuta on valtavasti – usein täysin yhden ihmisen harteilla – ja kiitosta ei saa. Mutta silti ryhdytään yrittäjiksi, ja vallan uutta yritystoimintaa esiintyy jatkuvalla syötöllä. Niin käytännön kuin akateemiselta pohjalta on helppoa lähteä ideoimaan uutta ja innovatiivista, tai sitten pysytellä tutussa ja turvallisessa, esimerkiksi perheyrityksessä. Suomalaiset ovat tunnetusti sisukkaita – kunnianhimoisia, ahkeria, ja työtäpelkäämättömiä – ja yrittäjyys vaatiikin tietynlaista sinnikkyyttä ja oma-alotteisuutta. Myös digitalisoituminen tuo uusia mahdollisuuksia ja markkinarakoja nuorille aloitteleville yrittäjille, tai esimerkiksi alan vaihtoa harkitseville.

Suomalainen koulutusjärjestelmä huomioi yhä enemmän yrittäjyyden tähtäimenä ja kansaa puhuttaa esimerkiksi se, että veroasioita ja käytännön asioita tulisi opettaa jo kouluissa. Suomen tilastokeskuksen yritysrekisteri (2016) kertoo, että Suomessa on 283 563 yritystä (pois lukien maa-, metsä, tai kalatalousyritykset). Näistä reippaasti yli puolet ovat yksinyrittäjiä, ja niinkin suuri määrä, kuin 93,3% ovat niin sanottuja pienyrityksiä (alle 10 henkeä). Suomalaiset yritykset työllistävät yhteensä 1,4 miljoonaa ihmistä, ja liikevaihtoa syntyy 385 miljardia euroa. Vuonna 2016 tehdyssä yrittäjyystutkimuksessa (Global Entrepreneurship Monitor, eli GEM), 40% suomalaisista vastaajista piti yrittäjyyttä oivana uravaihtoehtona. Tutkimuksen mukaan yrittäjyys on nousussa koko maailmassa ja yritykset pyrkivät jatkuvasti laajentumaan.

Suomessa taas puhutaan startup-kulttuurin kasvusta, eli koulutusjärjestelmien ja kasvukeskusten ekosysteemien kanssa tehtävä yhteistyö tiivistyy ja kehittyy vauhdilla. Yrittäjyys Suomessa on usein sidottuna kotimaahan. Vaikka jatkuvasti kehittyvä teknologia edesauttaa yritystoiminnan liikkuvuutta, esimerkiksi työeläke- ja vakuutusasiat velvoittaa, että yrittäjä asuu Suomessa. Myös Suomen loistavan sosiaaliturvasysteemien ansiosta, yrittäjän on asuttava Suomessa ja kuuluttava Suomen sosiaaliturvan piiriin, jotta yrittäjän etuja voi saada kotimaasta. Poikkeuksia tehdään harvoissa tapauksissa, jos yrittäjä esimerkiksi asuu toisessa EU- tai ETA-maassa, mutta yritystoiminta tapahtuu vallan Suomessa. Toimintaa voi kuitenkin harjoittaa myös kansainvälisesti, ja monelle yrittäjälle tähtäimessä onkin yritystoiminnan kansainvälistyminen. Tämän vastapainoksi löytyy myös pienyrittäjiä, joiden toiminta keskittyy oman maan, tai jopa paikkakunnan, asioiden ja palveluiden kehittymiseen. Kansainvälistymisessä auttaa esimerkiksi uusyrityskeskus Ensimetri, joka järjestää muun muassa yrittäjävaihtoja ympäri Eurooppaa. Suomessa yrittäjät ovat erittäin hyvässä asemassa monimuotoisen tuen ja, muun muassa, liittojen ansiosta. Suomessa on yrittäjille oma Suomen Yrittäjät -yhdistys, sekä lukuisia virastoja, jotka auttavat niin aloittelevaa yrittäjää (työ- ja elinkeinoministeriö/-toimisto, maksuton yritysneuvonta) kuin alalla pitkään toiminutta harjoittajaa. Hakemalla esimerkiksi pelkällä “yrittäjyys”-hakusanalla, netistä löytyy satoja suomenkielisiä sivustoja, jotka neuvovat ja vinkkaavat yrittäjää. Yritysneuvontaa löytyy miltei jokaiselta paikkakunnalta, ja se on jokaisen Suomalaisen oikeus saada maksutonta palvelua yritysasioissa. Yrittäjyyttä kannustetaan myös valtakunnallisilla palkinnoilla, kuten esimerkiksi Vuoden yrittäjä-palkinto, Vuoden nuori yrittäjä-palkinto, ja paikkakuntakohtaiset palkinnot.

Suomen selkeät lainsäädökset ja säännöt koskien yrittäjyyttä sekä laaja valikoima palveluita ja tukea yritystoimintaan selkeästi helpottaa yrittäjyyteen heittäytymistä Suomessa. Muun muassa yksinyrittäjien määrä on lisääntynyt suuresti 2010-vuodesta. Eri yrittäjäliitot ja -yhdistykset tukevat yrittäjää luomalla yhteisöllisyyttä ja neuvomalla olennaisissa asioissa. Ja tietysti digitalisaatio ja kokoajan kehittyvä teknologia lisää jatkuvasti markkinarakoa, vaikka moni ajattelee, että digitalisaation myötä työpaikat vähentyvät. Asia on kaksipiippuinen, mutta selvää on se, että Suomalaiset ovat yrittäjä-kansaa.

Comments are closed.