Pienyrittäjyys

Kun selaa keskustelupalstoja ja sosiaalista mediaa, ja tekee empiiristä tutkimusta, nopeasti havaitsee,että pienyrittäjyyttä pidetään Suomessa kannattamattomana.  Useampi pienyrittäjä harmittelee, ettäpalkkioo jää käteen vähemmän, kuin työttömänä tai palkkatyössä ollessa. Pienyrittäjäksi aikovat pohdiskelevat, jääkö elämiseen varaa verojen ja menojen jälkeen, ja kansalaiset esittävät halunsa tukea pienyrittäjiä, koska tietävät, ettei heille paljoa jää taskuun palkkioksi. Kuitenkin moni edellä mainituista yrittäjistä toteaa, että yrittäminen, etenkin pienyrittäjänä, on tietynlainen intohimo, tai sitä tehdään niin sanotusti tekemisen ilosta – “parempaa, kuin kotona istuminen”. Jotkut pienyrittäjät kokevat työnteon samanmoiseksi, kuin harrastuksen harrastaminen, joka saattaa selittää yrittämistä pienestä tulotasosta huolimatta. Ja moni varmasti haaveilee paremmasta palkkiosta, työskennellen tähtäimessään laajentuminen ja yrityksen kasvaminen.

Kuitenkin suhteessa löytyy aika vähäinen määrä ihmisiä, jotka eivät pidä pienyrittäjyydestä. Kansalaiset tuntuvat pitävän pienyrittäjää korkeassa asemassa ja arvostavat tämän tekemää urakkaa. Pienyrittäjiä halutaan tukea, samalla tukien esimerkiksi omalla paikkakunnalla tapahtuvaa toimintaa tai palvelua, joka edistää oman kylän asioita. Kaikenkokoiset yritykset luovat työpaikkoja, parantaen yleistä hyvinvointia ja taloudellista kasvua, sekä vahvistaen ahkeruutta, sinnikkyyttä, ja työmoraalia – Suomalaista sisua! Ehkä tästä syystä yrittäjien määrä kasvaa jatkuvasti, vaikka keskustelu pyöriikin sen tuomien haasteiden ympärillä.Vaikka puhutaan pienyrittäjyydestä, sitäkin pienempää yrittäjää sanotaan mikroyrittäjäksi. Mikroyrittäjä työllistää korkeintaan 9 henkeä, kun taas pienyrityksessä työskentelee alle 50 henkilöä. Tässä kuitenkin tarkoitetaan pienyrittäjällä niin pien- että mikroyrityksen toiminnan harjoitatjaa. Tutkimusten mukaan suomalaiset pienyrittäjät ovat pitkälti tyytyväisiä uravalintaansa yritysmaailmassa koettelevista seikoista huolimatta. He nauttivat pienyrittäjyyden mahdollistamasta vapaudesta ja, muun muassa, päätäntävallasta, eivätkä he mielellään siitä luopuisi. Monet tieteen osa-alueista ovat myös todenneet, että ihminen toimii optimaalisesti päästettyään flow-tilaan, eli kun ihmisen tieto ja taidot ovat tasapainossa ympäristön luomien haasteiden kanssa. Toisin sanoen, päivittäiset haasteet, riskinotot, ja vastoinkäymisistä selviäminen ovat kaikki tutkitusti hyväksi ihmisen terveydelle. Ilman niitä, hän ei työstäisi aivojaan täysillä tehoilla. Haasteet kuuluvat siis arkeen, eikä niitä pidä pelätä tai pakoilla.

Ikävä kyllä…

Tästä seuraa kuitenkin se, että jotkut pienyrittäjät kokevat, että ongelmatilanteet pidetään ‘pienyrittäjän arkena’ ja, näin ollen, niille ei tehdä mitään. Osuuspankin tekemässä selvityksessä (2017) ilmeni, että useampi pienyrittäjä ajattelee, ettei heidän työtään arvosteta käytännössä, vaikka kovasti puhutaan, että pienyrittäjiä pitää kannattaa ja kannustaa. Tästä voisi päätellä, että vaikka Suomessa on loistavat puitteet ryhtyä yrittäjäksi ja pienyrittäjät viihtyvät itse uravalinnassaan, yhteiskunnan ja kanssaeläjien tarjoama ‘tuki’ – eli kirjaimellisesti se, mihin kuluttaja laittaa rahansa – ei kuitenkaan ole vielä sillä tasolla, millä pienyrittäjät toivoisivat sen olevan. Asiaa pyritään jatkuvasti parantamaan. Työhyvinvoinnista pidetään ehdottoman hyvää huolta Suomessa, eikä se lopu yrittäjiin. On esimerkiksi julkaistu laskutuspalveluita, jotka mahdollistavat kevytyrittäjyyden. Tämä tarkoittaa sitä, että ihminen toimii yrittäjän tavoin, vaan ilman omaa yritystä. Laskutus, kirjanpito, ja verotusasiat ovat esimerkkejä toimenpiteistä, jotka laskutuspalvelu hoitaa kevytyrittäjän puolesta. Näin hänelle jää enemmän aikaa ja voimia keskittyä siihen varsinaiseen yritysideaansa, esimerkiksi tuotteen tai palvelun tarjoamiseen. Suomen Pienyrittäjät Ry pyrkii edistämään pienyrittäjien asioita ja asemaa, eikä he ole ainoat. Suomen Pienyrittäjät Ry ajaa aktiivisesti muun muassa pienyrittäjälakia, joka turvaisi pienyrittäjiä ja puolustaisi heidän oikeuksiaan sekä kannustaisi kansalaisia pienyrittäjyyteen. Samalla asioista puhuminen herättää kansalaisia pohtimaan, mihin he laittavat euronsa ja mikä vaikutus sillä on pitkässä juoksussa. On siis ehdottoman tärkeää tarttua kuuluisaan sanontaan, think globally, act locally, ja pyrkiä tukemaan pienyritystoimintaa omalla paikkakunnalla ja maassa. Pienyrittäjä on pitkälti riippuvainen juuri Sinun valinnoistasi!

Comments are closed.