Nuoret yrittäjät

Nuorten yrittäjien verkosto luotiin Suomeen vuonna 1995. Se sai alkunsa, kun koulut ryhtyivät tukemaan ohjelmaa nimeltä Nuori Yrittäjyys (myöhemmin NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma). Ruotsalainen järjestö Hanken (toiselta nimeltään Svenska Handelshögskolan) aloitti toimintansa jo vuonna 1980, ja nuoria yrittäjiä tukeva järjestö sai niin suuren suosion naapurimaassamme, että toiminta päätettiin tuoda myös Suomeen. Näin sisarhanke Nuori Yrittäjyys syntyi osana Hankenin yrittäjyyskasvatusprojektia. Vuoden 2002 loppupuoliskolla toiminta niin sanotusti itsenäistyi, kun Nuori Yrittäjyys ry perustettiin. Yhdistys alkoi virallisesti toimimaan itsenäisenä järjestönä vuoden 2003 alkupuolella.

Projektin itsenäistyminen merkitsi toiminnalle sitä, että sille pystyttiin tarjoamaan paremmat mahdollisuudet muun muassa hankkimalla rahoitusta ja yhteistyökumppaneita. Yhdistyksen perustana ja perustajina toimivat Hankenin lisäksi Aalto-yliopisto (entinen Helsingin kauppakorkeakoulu), Suomen Yrittäjät ja Suomen Uusyrityskeskus (entinen Jobs and Society). Tällöin mukaan tuli myös ensimmäiset yrityskumppanit, joiden tuella yhdistys ryhtyi suunnittelemaan ja toteuttamaan uusia Nuori Yrittäjä -ohjelmia. Syystä tai toisesta, projektin nimi muuttui samalla Nuori Yrittäjyys -ohjelmasta NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaksi. Nuori Yrittäjyys jäi kuitenkin viestinnässä yhdistyksen nimeksi. Nuorten yrittäjien yhdistyksen pääpaino on koota nuoria, alle 35-vuotiaita eri alan yrittäjiä yhteen. Tarkoitus on tuoda esille asioita, jotka koskevat erityisesti nuoria yrittäjiä. Yhdistys pyrkii siis tukemaan ja edesauttamaan nuoria yrittäjiä neuvonnallaan, niin aloittelevia yrittäjiä kuin jo yrittäjinä toimivia nuoria. Näkyvyys on olennainen osa yhdistyksen toimintaa, sillä esilläolo herättää keskustelua aiheesta ja keskustelu vuorostaan herättää kiinnostusta ja innostusta yrittäjyyteen. Tiedetään, että yrittämisellä on monia positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia, kuten uusien työpaikkojen luominen, joten yrittämisen arvostaminen ja nuorten kannustaminen yrittäjiksi on tärkeä osa yhteisöllistä elämää. Vuonna 2004 NY-yhdistys loi NY Oma talous -ohjelman. Ohjelmavalikoimaa sittemmin laajennettiin vuosina 2005-2011, jonka jälkeen projekti kattoi kaikenikäiset – alakoululaisesta korkeakouluikäisiin. Samanaikaisesti yhdistys mahdollisti ohjelmakehityksen ja ohjelmien kansallisen levityksen julkaisemalla useampia kehityshankkeita. Hankkeet rahoitti yksityiset yritykset, Euroopan sosiaalirahasto sekä Opetushallitus. Vuosien 2004-2016 aikana NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman osallistujamäärä on kasvanut lähes kymmenkertaiseksi. Toiminnan alkaessa osallistujia oli noin 500, nyt nuoria on lähemmäs 4500. Toiminta tavoittaa joka vuosi yli 30 000 nuorta pelkästään Suomessa.

Vuonna 2015 aloitettiin jälleen yhdistyksen laajentaminen. Sitra ryhtyi yhdistyksen pääyhteistyökumppaniksi tukemaan uutta korkea-asteikäisille suunnattua ohjelmaa nimeltä NY Start Up. Ohjelma lähti käyntiin 2016-2017 lukukaudella ja saavutti jo ensimmäisellä toimintakaudellaan todella suuren suosion. Ohjelma otettiin käyttöön 25:ssä Suomen korkeakoulussa. Antaakseen perspektiiviä menestyksestä, Suomessa toimii yhteensä 32 korkeakoulua. Tämä tarkoittaa, että 78% Suomen korkeakouluista osallistuvat aktiivisesti yhdistyksen ohjelmaan. Nuori Yrittäjyys ry on tähän päivään mennessä kasvanut yhdeksi Suomen tunnetuimmista yrittäjyyskasvatuksen ja työelämätaitojen kehittäjistä. Yhteisö tavoittaa niin opiskelijoita kuin nuoria yrittäjiä ja luo polkuja samanhenkisten ihmisten välille. Yhdistys tarjoaa vertaistukea, verkostoitumismahdollisuuksia ja konkreettisia neuvoja yksilöille eri alueilta, taustoilta ja toimialoilta. Ohjelmat pyrkivät toimimaan niin sanotulla matalan kynnyksen periaatteella, jolloin kaikki halukkaat ja kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan ilman sen suurempia edellytyksiä. Yhdistys järjestää vuosittain useampia tapahtumia ympäri Suomea tavoittaakseen uusia jäseniä sekä levittääkseen sanaa toiminnasta ja pysyäkseen näkyvillä.

Jäseneksi?

Suomen Yrittäjien jäseneksi voi liittyä joko yrittäjänä tai opiskelijana. Näin saat yhdistyksen jäsenenä käyttöösi erilaisia jäsenetuja, muun muassa maksutonta lakineuvontaa ja asia- ja sopimuskirjapankin. Opiskelijajäsenetkin saavat käyttöönsä monipuoliset palvelut. On myös mahdollisuus liittyä paikallisiin verkostoihin, esimerkiksi Pirkanmaan Nuoret Yrittäjät tarjoaa paikallista neuvontaa sekä yhteisen paikan tavata ahkeria nuoria ja verkostoitua. Näin paikalliset samanhenkiset yksilöt voivat kehittää yhdessä osaamistaan ja ideoitaan sekä jakaa kokemuksia keskenään. Olennaisin tekijä, joka yhdistää näitä kaikkia ohjelmia ja yhdistyksiä lienee yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne, joka usein riittää jo edistämään ja kehittämään nuorten yrittäjien ideoita.

Comments are closed.