Kumpi teillä johtaa: sinä vai yritys?

Yhä useampi suomalainen siirtyy palkkatöistä yrittäjäksi. Osittain työpaikkojen pulan takia, osittain pelkästä halusta toimia omana pomonaan. Yrityksen pyörittäminen ei kaikesta huolimatta ole helppo nakki ja moni kompastuukin vastaantuleviin kuoppiin.

Mikäli kuoppia ei osaa väistää, voi edessä olla alamäki, joka pahimmassa tapauksessa päättyy omaan tai yrityksen konkurssiin. Siksi jo perustettaessa yritystä, tuli olla liiketoimintasuunnitelma kunnossa ja katse tulevaisuuteen. Miten sitten toiset menestyvät yrittäjinä ja toiset eivät?Riippuen yrityksen koosta, yrittäjä toimii pelkästään yrityksensä johtajansa tai mahdollisesti myös työntekijöiden esimiehenä. Johtaminen vaatii erityistaitoja, eikä hyväksi johtajaksi voi oppia ilman harjoittelua ja kehittymistä. Monet tahot järjestävätkin yritysjohtamiseen liittyviä koulutuksia ja kursseja, joista voi poimia parhaat ja itselleen sopivimmat. Lisäksi verkostoituminen kannattaa, sillä muiden toimintaa seuraamalla oppii. Ihmisten välinen vuorovaikutus ratkaisee.

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

Työntekijän palkkaus on jokaiselle yrittäjälle iso asia. Se sisältää erityistä vastuuta, mutta myös helpottaa työtaakan jakamista. Ennen työpaikkailmoituksen laittamista julkiseksi, kannattaa palkkausjärjestelmään tutustua huolella. Mitkä ovat yrittäjän velvollisuudet, mitä palkkaukseen ja muihin maksuihin kuuluu? Mistä työterveyshuolto? Työntekijäkin pitää valita ajatukselle. Sitä varten on hyvä listata oman yrityksen tarpeet ylös. Niitä voi myöhemmin hyödyntää työsopimusta laadittaessa.

Työsopimuksen allekirjoituksen jälkeen uusi työntekijä on syytä perehdyttää ja opastaa kunnolla työhönsä. Mikäli yrittäjä joutuu tekemään työn uudestaan itse perässä, on jossain menty metsään. Jokainen oppii eri tavalla, joten perehdyttämiseen tulee varata hyvin aikaa. Yrityksen tavoitteista ja toiminnasta kannattaa kertoa rehellisesti sekä työtehtävistä ja niiden tavoitteista. Ihmiset miettivät usein ihan yksinkertaisia asioita, kuten työpaikan sääntöjä, taukojen pitämistä tai työermennänomiaa. Turvallisuus on tärkeä seikka ja työntekijälle tulee kertoa mahdolliset turvallisuusriskit ja -ohjeet.

Hyvä johtaminen luo luottamusta

Millainen on hyvä johtaja tai esimies? Yleisin vastaus on varmasti luotettava ja henkilö, jota voi arvostaa. Luotettavuus korostuu, jos yrityksessä tapahtuu muutoksia ja mahdollista epävarmuutta tulevasta. Tiimin sisäinen luottamus vahvistaa koko työorganisaatiota. Toiminnan pitää olla läpinäkyvää sekä rehellistä ja johtamisen oikeudenmukaista, jossa jokaista työntekijää arvostetaan. Yhteistyöhön ja verkostoitumiseen kykenevä johtaja luo uusia mahdollisuuksia kehittymiseen. Kukaan ei halua pomoa, joka on kapeakatseinen tai syrjivä. 2010-luvulla värin, seksuaalisen suuntautumisen tai elämäntilanteen takia lokeroiva johtaminen ei ole millään mittapuulla toimivaa. Yksilöiden omat kokemukset ja taustat ovat tunnistettavissa ja siten hyödynnettävissä yrityksen sekä työympäristön toimintaan. Hyvä johtajuus auttaa henkilöstöä kehittämään myös itseään. Aktiivisesti kouluttautuva työntekijä pysyy yrityksessä pidempään.

Uudistuminen on in

Tutkijat ovat havainneet, että yritys, joka kykenee uudistumaan arvostaa etenkin työntekijöitään. Näissä yrityksissä kyetään hyvään vuorovaikutukseen sekä luomaan oppimismahdollisuuksia. Kun asiat yrityksessä muuttuvat, niin johtajan kuin työntekijöidenkin tulee pystyä empatiaan. Uudistumiskykyinen yritys tekee päätökset yhdessä organisaation kanssa. Tämän ansiosta henkilöstä pystyy myös käyttämään omaa osaamistaan, eikä päätökset tehdä yksinomaan johtotasolta käsin. Tuskin on olemassa yritystä tai työympäristöä, joka ei kokisi muutoksia. Moni vain pelkää muutosten olevan pelkästään negatiivisia. Se on ymmärrettävää nykytilanteessa, jossa yt-neuvottelut kulkevat jatkuvana paraatina, mutta se myös vaikuttaa asenteisiin ja asennoitumiseen. On parempi katsella ympärilleen ja pohtia tulevaa. Yhteistyötä kannattaa rakentaa ulkopuolelle silloinkin, kun tilanne ei ole huono.

millainen yrittäjä haluat olla

Yritysjohtamisessa olisi hyvä miettiä, millaisen esimiehen itse haluaisi. Kaikkea ei voi osata kerralla, mutta oma motivaatio ja tahto kehittyä auttavat jo pitkälle. On tärkeää, että yrittäjä huolehtii myös jaksamisestaan ja hyvinvoinnistaan. Työpäivien venyminen ei ole merkki siitä, että työt saataisiin tehtyä tehokkaammin. Näin ollen siis oman itsensäkin johtaminen on tarkkailun paikka! Kun yrittäjä on onnellinen ja nauttii työstään, se heijastuu muuallekin työympäristöön.

Comments are closed.