Eettisyys kaupanalalla

Kuten monella muullakin alalla, kaupanalaa valvoo erilaiset järjestöt ja sitä koskee tietyt säännöt ja säädökset. Nämä ovat kuluttajan suojaksi asetettuja. Samalla kuluttajaa alkaa kasvavin määrin kiinnostamaan oma eettisyys koskien kaupallista alaa ja kuluttamista. Muun muassa paikallis- ja pienyritysten tukeminen on ollut viimeaikoina huomattavasti esillä mediassa ja kuumana puheenaiheena väestön kesken. Myös eettiseen kuluttamiseen ja kyseisen asian tiedottamiseen on panostettu. Tämä sisältää asioita kuten kierrättäminen ja kierrätysmateriaalin käyttö, ruokahävikin vähentäminen, kotimaisen ja paikallisen tuotannon tukeminen ja (etenkin kehitysmaiden) työntekijöiden olosuhteet ja oikeudet. Yhä suurempi osa väestöstä osaa verrata, kuinka oma ostokäyttäytyminen vaikuttaa niin Suomen kuin koko maapallon luontoon. MTV Uutiset juuri toi esille luonnonvarojen liikakuluttamisen suomessa ja sen, miten se vaikuttaa pitkässä juoksussa myös esimerkiksi ilmastonmuutokseen tai, paikallisemmin, Suomen eläinkuntaan. Ilmastonmuutoksesta on keskusteltu etenkin 2018 vuoden erityishelteiden kesän johdosta, ja näihin asioihin vaikuttaminen lähtee todella pienistä teoista ja valinnoista etenkin, tai juurikin, kaupanalalla. Sekä alalla toimivat kuin kuluttaja voi vaikuttaa toimimalla eettisesti ja moraalisesti perustellusti.

Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL on luonut eettisiä sääntöjä kaupanalalla toimiville. Jotkut säännöt ovat niin sanottuja eettisyyden suuntaviivoja, joita jokainen sitoutuu noudattamaan ellei halua yleistä paheksuntaa (muilta alalla toimijoilta, kuluttajilta ja maailmanlaajuisesti). Toiset säädökset ovat laissa määrättyjä etiikkaa ja eettisyyttä turvaavia määritelmiä. Molemmat ovat yhtä tärkeitä luomassa kokonaiseettisyyttä kaupanalalla toimivien keskuudessa. MTL:n mukaan ”toimialamme koskevat lait estävät harhaanjohtamisen ja suojaavat kuluttajia. Lakeja täydentää joukko kansallisia ja toimialakohtaisia periaatteita, jotka yhdessä muodostavat itsesääntelyjärjestelmän”. Eettiset säännöt luo EACA (European Association of Communication Agencies), eikä MTL:n jäseneksi pääse ellei sitoudu noudattamaan heidän luomia sääntöjä.

Toisaalla, Kaupan liitto on luetellut Kuluttajapoliittiset tavoitteet, joissa esitetään sellaisia periaatteita joita kaupanalalla toimijoiden tulisi noudattaa. Alalaiset eivät saa toimia täysin miten haluaa piittaamatta etiikasta, eettisyydestä, tai kuluttajasta. Samalla suojellaan ihmisiä ja ihmisoikeuksia sekä eläimiä ja luontoa. Kaupan liitto kertoo, että laatutyön merkitys kasvaa jatkuvasti alalla. Kestävä kehitykseen panostetaan ja siinä ohjeistetaan ja opastetaan myös kuluttajaa. Tämä parantaa kuluttajan mahdollisuutta vaikuttaa omilla valinnoillaan maailmaan – siis toimimaan eettisesti. Kaupanalan keskiössä on vastuullinen kaupankäynti, joka sisältää myös vastuullisen työympäristön ja muun muassa työolojen eettisyyden. Se pyrkii myös edistämään kehitysmaiden kehitystä. Samanaikaisesti myös kuluttajan mahdollisuudet tehdä eettisiä ostopäätöksiä, jotka tukevat esimerkiksi juurikin kehitysmaiden kehitystä, parantuvat.

Mitä voin tehdä?

Niin kauppa kuin kuluttaja pystyy tekemään ’pieniä suuria tekoja’, jotka laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti tukevat eettisyyttä maailmassa. Nämä ovat yhdelle ihmiselle suhteellisen pieniä tekoja tai valintoja, jotka toisaalta vaikuttaa erityisen suuresti ’eettisyyden kaikkeuteen’ eli ihmisten ja maapallon hyvinvointiin. Kaupanalan kuljetukset voi järjestää ottaen huomioon kuljetuksista aiheutuvat päästöt, myymälät voi järjestää huomioiden muun muassa valaistuksesta ja jäähdytyksestä aiheutuvan energiakulutuksen. Varastoinnin suhteen toimii sama periaate, tai työntekijät voi kouluttaa tiedostamaan, kuinka omat pienet teot vaikuttavat energiakulutukseen ja näin ollen ovat epäeettisiä. Samaan aikaan kuluttaja voi päättää kulkea kauppaan kävellen, pyörällä tai julkisilla kulkuneuvoilla oman auton sijaan. Ostamalla vaikkapa luomua tai lähiruokaa kuluttaja voi tukea eettisyyttä kotimaassaan. Seuraamalla ostaako ympäristömerkittyjä tai esimerkiksi reilun kaupan tuotteita voi tehdä eettisesti kannattavia ostopäätöksiä. Muoviset tai kertakäyttöpakkaukset voi jättää kaupan hyllyyn, käytetyt pullot myös (ei toki hyllyyn, mutta kaupan kierrätyspisteelle!). Kaupankäynnin yhteydessä käytettävät kestokassit ovat jo suuressa suosiossa Suomessa, sellaiset kannattaakin ottaa käyttöön, jos on tottunut ostamaan joka kauppakerralla uusia muovipusseja. Nämä ovat juuri niitä pieniä suuria tekoja, jotka eivät ihmiseltä vaadi paljoakaan mutta tukevat kokoajan eettisyyttä.

Comments are closed.