Edistä yritystoimintaasi

Edistä yritystoimintaasi

Yksi uuden yrittäjän tärkeimmistä ja haastavimmista toimista on saada näkyvyyttä yrityksen tuotteille ja palveluille. Yritys voi olla alansa paras, mutta jos asiakkaat eivät sitä löydä, päättyy tarina lyhyeen. Tämä ei ole vain uusia yrityksiä koskeva teema, vaan myös jo olemassa olevien yritysten tulisi luoda säännöllisesti katsaus markkinoiden kehitykseen sekä omaan näkyvyyteen ja imamennäon. Hyvin luotu yrityskuva ja oikeaan aikaan sekä oikeassa paikassa suoritetut markkinoinnin toimet ovat elintärkeitä yrityksen houkuttelevuudelle. Markkinoinnin muodot kehittyvät jatkuvasti, eivätkä ne rajoitu enää vain perinteiseen spotti- ja lehtimainontaan.

Investointi markkinointiin kannattaa

Markkinoinnin kulut ovat yllättävän usein niiden kulujen joukossa, joista leikataan ensimmäisenä. Yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta on kuitenkin varomatonta lähteä leikkamaan alueesta, joka tuo uusia asiakkaita taloon. Markkinointiin kannattaa panostaa –  hyvin hoidettuna se maksaa itsensä takaisin. Markkinointisuunnitelman tulisi olla yhdenmukainen ja selkeä kokonaisuus, joka tähtää yrityksen kasvuun. Kaiken lähtökohta on tehdä selkeäksi yrityksen toimintasuunnitelma, siivilöidä vahvuudet ja etsiä erot, jotka tekevät siitä kilpailijoita paremman. Jotta oman yrityksen houkuttelevuus voidaan viilata huippuunsa, tulee tuntea alan kilpailijat. Tämä voi viedä hieman aikaa, mutta se on oleellista hyvän markkinointisuunnitelman tekemisessä.

analysoida asiakastietokantasi

Kun yrityksen vahvuudet ja tavoitteet ovat selkeät, lähdetään tarkastelemaan asiakaskuntaa. On tärkeää ymmärtää, minkälaisia ovat yrityksen asiakkaat. Ovatko he nuoria vai eläkeläisiä? Mitä he harrastavat? Mitä he lukevat ja katsovat? Milloin ja mitä välineitä käyttäen he liikkuvat? Mitä tarkemmin saat kohdistettua markkinointia, sitä vähemmän hutilyöntejä tulee – tätä kautta kulut saadaan pidettyä aisoissa ja markkinoinnin teho suurempana. Sitä mukaa kun oma asiakaskuntasi kasvaa, voit kohdentaa lisämyynnin markkinointia myös omiin asiakasrekistereihin perustuen. Huomaa kuitenkin tiukentuneet säädökset koskien asiakasrekisterin ylläpitoa. Markkinoinnin suunnittelussa on hyvä tukeutua ammattilaisen apuun. Mikäli firman sisältä ei löydy jo sopivaa henkilöä, voi olla kannattavaa turvautua markkinoinnin palveluja myyviin yrityksiin. Näin varmistetaan, että yritys ei huku tuhansien muiden joukkoon.

Internet yritystoiminnan edistäjänä

Internetin teho näkyvyyden edistämisessä on nykypäivänä kiistaton. Internetissä potentiaalisten asiakkaiden määrä on valtava. Sitä on myös netistä löytyvä kilpaileva tarjonta. Jotta internet-näkyvyys olisi mahdollisimman suuri, on hyvä kiinnittää huomiota muutamiin perusasioihin. Nykyään jokaisella asiansa osaavalla yrityksellä on nettisivut. Nettisivut kannattaa teetättää alan ammattilaisella. Alkuinvestointi on suurempi kuin tekemällä itse valmiita alustoja käyttäen, mutta se myös näkyy työn jäljessä. Kuvien laatuun kannattaa panostaa – varsinkin netissä ne vievät suurimman osan sivulla vierailijoiden huomiosta.

päivitä säännöllisesti

Sivuja tulee päivittää säännöllisesti. Vanhentunutta tietoa sisältävät sivut antavat kuvan yrityksestä, joka ei ole asiakkaan vaatimusten tasalla.  Toinen tärkeä huomioitava seikka on sivujen mobiiliversiot. Suuri osa tiedoista haetaan nykyään kännyköillä tai tableteilla, eli toimiva mobiiliversio on kullanarvoinen. Sivustojen näkyvyyttä internetissä voidaan parantaa hakukoneoptimoinnilla. Kyseessä on web-suunnittelun osaamista vaativa työ, joten jälleen kerran – älä pihistele, vaan luota ammattilaisen apuun. Sen lisäksi, että hyvin hoidettu alustyö ja oikein valitut avainsanat lisäävät kävijävirtaa sivuillasi, ne myös ohjaavat oikenlaisia kävijöitä sivulle. Hyvien, selkeiden kotisivujen lisäksi sosiaalisen median kanavien tulisi vastata yrityskuvaan. Sosiaalisessa mediassa, kuten Instagramissa ja Facebookissa, voidaan todella pienin kustannuksin saada aikaan suuria tuloksia. Somessa kilpailu on kuitenkin armotonta. Jos et panosta julkaisujen suunnitteluun ja tee niistä kiinnostavia, ne hukkuvat miljoonien ilmoitusten joukkoon. Päivitysten tulisi olla monipuolisia ja huomiota herättäviä, mutta kuitenkin yrityksen näköisiä. Anna mielikuvituksen lentää! Suosituimmat alustat myyvät kohdennettuja mainontapalveluja, joita voi kokeilla aluksi vaikka pienilläkin summilla. 

Nuoret yrittäjät

Nuoret yrittäjät

Nuorten yrittäjien verkosto luotiin Suomeen vuonna 1995. Se sai alkunsa, kun koulut ryhtyivät tukemaan ohjelmaa nimeltä Nuori Yrittäjyys (myöhemmin NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma). Ruotsalainen järjestö Hanken (toiselta nimeltään Svenska Handelshögskolan) aloitti toimintansa jo vuonna 1980, ja nuoria yrittäjiä tukeva järjestö sai niin suuren suosion naapurimaassamme, että toiminta päätettiin tuoda myös Suomeen. Näin sisarhanke Nuori Yrittäjyys syntyi osana Hankenin yrittäjyyskasvatusprojektia. Vuoden 2002 loppupuoliskolla toiminta niin sanotusti itsenäistyi, kun Nuori Yrittäjyys ry perustettiin. Yhdistys alkoi virallisesti toimimaan itsenäisenä järjestönä vuoden 2003 alkupuolella. (lisää…)

Pirkanmaa

Pirkanmaa

Pirkanmaa on 514 678 asukkaan maakunta, joka meinaa noin 9% osuutta koko Suomen väkiluvusta. Se on osa Satakunnan sekä Hämeen historiallisten maakuntien aluetta, ja kuuluu Länsi-Suomen lääneen alkaen 1997. (lisää…)

Uusimmat ideat ja keksinnöt maailmalta

Uusimmat ideat ja keksinnöt maailmalta

Ohjelmat kuten Leijonan Luola haalivat jatkuvasti yhä suuremman suosion myös Suomessa, kuten on maailmallakin. Lukuisilla mailla on jo oma versionsa kyseisestä ohjelmasta. Viihde yhdistyy innovatiivisuuteen ja ideointiin, joka sopii loistavasti suomalaiseen yrittäjäkulttuuriin. Seuraavaksi katsastetaan muutama innovatiivinen ja omaperäinen idea tai keksintö Leijonan Luolan menneiltä vuosilta.

(lisää…)

Eettisyys kaupanalalla

Eettisyys kaupanalalla

Kuten monella muullakin alalla, kaupanalaa valvoo erilaiset järjestöt ja sitä koskee tietyt säännöt ja säädökset. Nämä ovat kuluttajan suojaksi asetettuja. Samalla kuluttajaa alkaa kasvavin määrin kiinnostamaan oma eettisyys koskien kaupallista alaa ja kuluttamista. Muun muassa paikallis- ja pienyritysten tukeminen on ollut viimeaikoina huomattavasti esillä mediassa ja kuumana puheenaiheena väestön kesken. Myös eettiseen kuluttamiseen ja kyseisen asian tiedottamiseen on panostettu. Tämä sisältää asioita kuten kierrättäminen ja kierrätysmateriaalin käyttö, ruokahävikin vähentäminen, kotimaisen ja paikallisen tuotannon tukeminen ja (etenkin kehitysmaiden) työntekijöiden olosuhteet ja oikeudet. (lisää…)

« Previous Entries Next Entries »