Yrityksen kansainvälistyminen

Yrityksen kansainvälistyminen

Nykyään yksi yrityksen menestymisen avainsanoista on ehdottomasti kansainvälistyminen. Kansainväliset markkinat eivät suinkaan ole enää vain suurimpien firmojen ja miljoonayritysten pelikenttänä, vaan jokaisen yrittäjän ja yritystoiminnan saavutettavissa. Siinä vaiheessa, kun toiminta on saatu lupaavasti käyntiin kotimaan kamaralla, on monen yrityksen kohdalla viisasta pohtia, olisiko sillä mahdollisuuksia laajentua myös ulkomaisille markkinoille? Yrityksen kansainvälistymisellä voidaan tarkoittaa monia eri asioita. Esimerkiksi yrityksen tarjoamien palveluiden myyntiä ulkomaille, tuontia ulkomailta tai vaikkapa tytäryhtiön perustamista toiseen maahan. Ensimmäisenä toimenpiteenä kansainvälistymistä pohtivalle, onkin selvittää millä tavoin se hyödyttäisi nimenomaan kyseessä olevaa yritystä ja sen toimintaa. Mitkä ovat omat mahdollisuudet kotimaan ulkopuolella ja kuinka suuri kysyntä yrityksen tarjoamilla palveluilla tai tuotteilla mahdollisesti olisi ulkomailla? Mikäli kyseessä on ulkomailta tuonti kotimaahan, on pohdittava mitkä tuotteet olisi kannattavampaa hankkia muualta ja onko kyseessä yksinkertaisesti sen tuottamat taloudelliset hyödyt vai kenties jokin muu vaikutin. Kansainvälistymisen syitä ja kannustimia on useita, mutta varmaa on, että se tuo aina tullessaan uusia haasteita, kuin myös lukuisia mahdollisuuksia Mikäli mahdollisiin alun hankaluuksiin suhtaudutaan vain asiaan kuuluvina kasvukipuina, on yritystoiminnalla hyvät edellytyksen nousta niin sanotusti uudelle tasolle ja kokea täysin uudenlaiset markkinat. Suomessa on jo valtava määrä pk- yrityksiä, jotka ovat rohkeasti kansainvälistäneet omaa toimintaansa ja päässeet kiinni suurempiin sopimuksiin, yhä kasvaen ja laajentaen tuotteitaan ja palveluitaan.

Kuinka päästä alkuun

Yleisenä sääntönä pidetään, että pk- yrityksen on ensin tavoitettava vakaat markkinat omassa kotimaassa, ennen kuin maailman valloitusta voidaan edes suunnitella. Tämä on hyvä periaate, mutta useat tahot ovat sitä mieltä, että tästä vanhasta ajattelutavasta olisi hyvä myös tilanteen vaatiessa päästää irti ja miettiä, mikäli kansainvälistyminen tulisikin ottaa huomioon jo heti ensi metreillä. Nykyään on olemassa useita yritysmuotoja, joiden markkinat ovat selvästi jo alusta asti ulkomailla ja sinne tulisikin pyrkiä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ensimmäisenä sääntönä voisi siis hyvinkin pitää sitä, että tunnistaa missä omat markkinat ovat. Esimerkiksi useat ohjelmistoyritykset eivät saa kerättyä riittävän suurta asiakaskuntaa Suomen markkinoilla, jotta toiminta voisi kasvaa tai pahimmassa tapauksessa edes jatkua kovin pitkään. Tällaisessa tilanteessa ainoa selviytymiskeino on kansainvälistyminen ja palveluiden vienti sinne, missä kysyntää riittää.

verkosto liiketoiminnassa on tärkeää

Verkostojen luomisen tärkeyttä ei voida liikaa korostaa. Yrityksen kasvu ja suhteiden luominen edellyttävät usein merkittävää panostusta verkostoitumiseen. Yksin on turha yrittää päästä kovinkaan pitkälle, sillä kaikki tarvitsevat lähes poikkeuksetta kontakteja joiden avulla päästään sisälle vientiä vauhdittaviin piireihin tai ainakin kansaivälistymiseen liittyvään hyödylliseen tietotaitoon. Käytä rohkeasti hyödyksesi muiden osaamista ja luo suhteita ja sopimuksia, jotka saattavat osoittautua tärkeiksi elementeiksi yritystoiminnan kasvattamiseksi. Suomalaisella osaamisella on yleisesti ottaen hyvä maine maailmalla. Sitä kannattaa häpeilemättä hyödyntää ja tuoda esille. Opettele myymään yrityksesi palveluita niillä taikasanoilla, joilla uskot olevan suurin vaikutus osatajaosapuoleen. Oma aktiivisuus on kaikkein tärkeintä ja kontakteista ja muiden avusta huolimatta on muistettava olla itse jatkuvassa liikkeessä ja nostettava yhä uudelleen pintaan yrityksesi tarjoamien palveluiden tai tuotteiden kilpailukykyä ja laatua.

analysoi maata, johon laajennat

Ota selvää sen maan kulttuurista ja tavoista, jonne suunnittelet laajentavasi toimintaasi. On tärkeää näyttää, että niin sanotut kotiläksyt on tehty ja mahdollisiin markkinoihin on tutustuttu etukäteen. Ota selvää, millaisella toiminnalla ja käyttäytymisellä osoitat arvostusta ja bisnesälyä sekä kerrot näin olevasi varteenotettava liiketoimintakumppani ja yrityksesi vakavasti otettava. On olemassa useita tahoja, joilta saat apua kansainvälistymiseen liittyviin kysymyksiin ja tukea hyvän suunnitelman luomiseen. Älä yritä tehdä kaikkea itse, vaan varaa aika esimerkiksi alueesi yrityshautomon asiantuntijalta ja hyödy heidän ideoistaan ja vinkeistään kohti yrityksesi kansainvälistä laajentamista.

Yrittäjyys

Yrittäjyys

Yrittäjyys on hyvin yleinen elinkeinomuoto, jolloin elinkeinon mahdollistaa itse itselleen. Silloin ei tehdä työtä kenenkään muun alaisuudessa vaan töitä tehdään itselleen. Yrittäjyys ei kuitenkaan tarkoita vapautta vaan usein silloin työnteko ja vastuut tuplaantuu. On tietenkin totta, että silloin saa itse päättää milloin ja kuinka paljon töitä haluaa tehdä. Usein kuitenkin, jos yritystoiminnalla haluaa tienata, on silloin töitä myös tehtävä tuplasti enemmän kuin palkkatyössä. Yrittäjyys kuitenkin avaa ovia moniin eri mahdollisuuksiin ja yrityksen kasvaessa mahdollisuudet suuriin tuloihin myös kasvavat.Käytännössä yrittäjyys tarkoittaa toiminnallisten organisaatioiden perustamista, joilla on tarkoitus tienata rahaa. Yrittäjyys on myös kansantalouden perusta, nimittäin ilman yrittäjyyttä ei olisi myöskään työpaikkoja. Uudet yritykset luovat kokoajan uusia työpaikkoja markkinoille, joka taas on elinehto yhteiskunnan hyvinvoinnille. Osassa yhteiskunnista yrittäjyyteen on luotu isot mielikuvat suurista vapauksista ja myönteisistä suhtautumisista. Tällainen maa on esimerkiksi USA, josta puhutaan niin sanottuna mahdollisuuksien maana, jossa jokaisella on mahdollisuus rikastua oman yrityksen perusteella. Yrittäjyys kuitenkin riippuu täysin yhteiskunnasta ja sen säännöistä, joissakin maissa yrittäjyys on hyvinkin rahoitettua ja siihen ei ole mahdollisuutta läheskään kaikilla. Näitä maita ovat usein köyhemmät maat, joissa tasa-arvo on tietyissä asioissa edelleenkin hieman kyseenalaista tai sitten maissa, joissa on tiukka maahanmuutto politiikka. Tällaisissa maissa maahan tulevan on hankala perustaa yritystä ja se usein vaatii monien vuosien prosessin ja suuren rahasumman.

Yrittäjyys Suomessa

Suomea ei pidetä kovinkaan yrittäjämyönteisenä maana. Suomessa yrittämisestä on tehty todella monimutkaista ja hankalasti aloitettavaa. Suomessa valtio on kuitenkin yrittämisen kannalla ja tukeekin yrittäjyyttä erilaisten tukien avulla. Suomessa on myös mahdollista saada valtion lainatakauksia ja uusyrityskeskuksia. Esimerkiksi Suomessa yrityksen perustajan on mahdollista hakea starttirahaan, jonka suuruus vaihtelee hakijasta ja siitä, että millaista yritystä ollaan perustamassa. Suomen negatiivinen maine yrittäjämaana kuitenkin johtuu enimmäkseen sen verotuksesta. Yrittäjyyden taustalla on aina voittojen tavoittelu ja elinkeinon hankkiminen, jolloin siihen vaikuttaa erittäin negatiivisesti Suomen valtion asettamat korkeat verot ja muut maksut. Yrittäjyyteen vaikuttaa kuitenkin monia eri riskejä, jotka saattavat johtua pitkäkestoisista sopimuksista, työntekijöistä tai toimintaympäristöstä. Työntekijä riskistä onkin puhuttu uutisissa viime aikoina erityisen paljon, kun on mietitty pitäisikö pienyrittäjien irtisanomisehtoja lieventää. Tämä saattaisi edesauttaa yritysten perustamista, jolloin pienyritykset voisivat myös palkata työntekijöitä riskittömämmin.

Valtio on kuitenkin kokoajan ajamassa yrittäjyyden etuja, jolloin yrittämisen aloittamisesta tulisi helpompaa. Näitä palveluita ovat yllä mainitut tuet ja takaukset, sekä erilaisten asiantuntija palveluiden mahdollinen käyttö. Nämä palvelut auttavat uusia yrittäjiä yrityksen perustamisessa, liiketoiminnan suunnittelussa ammattimaiseksi ja liiketoiminnan rahoituksen löytämisessä. Kyseisiä palveluita tarjoavat muun muassa yrittäjyyskeskukset, yrityshautomot ja tiedepuistot. Helsingissä esimerkiksi toimii taas Helsingin kaupungin rahoittama YritysHelsinki, joka antaa tukea ilmaiseksi muun muassa yrityksen perustamisesta tulevien käytännön asioiden järjestelyyn, liikeidean kehittämiseen ja kontaktien luomiseen. Usein myös jokaisella yliopistolla ja ammattikorkeakoululla on myös omat yrittäjyyttä tukevat toimintansa, joilla kannustetaan yhä useampaa nuorta aloittamaan oma yritys valmistumisen jälkeen. On myös olemassa yksityisiä tukijoita yritysten perustamiseen, jotka usein tarjoavat rahoitusta tiettyä yritysosuutta vastaan.

Suomen Yrittäjät

Yrittäjillä on myös monia etujärjestöjä Suomessa, joista yleisin on varmasti Suomen Yrittäjät. Tämän lisäksi yrittäjillä on mahdollista liittyä eri alueiden järjestöihin tai eri toimiala järjestöihin. Järjestöjä myös löytyy eri yritystyyppeihin sopivia, kuten Perheyritysten liitto tai Suomen pienyrittäjät. Näiden järjestöjen tarkoituksena on auttaa yrityksiä pysymään markkinoilla erilaisten tukipalveluiden avulla ja tiedottamaan yrityksiä tietyistä yrittämiseen liittyvistä asioista. Järjestöjen avulla yrittäjän on helpompaa pysyä kärryillä yrittäjyyden mahdollisuuksista ja myös mahdollista uhista.

Edistä yritystoimintaasi

Edistä yritystoimintaasi

Yksi uuden yrittäjän tärkeimmistä ja haastavimmista toimista on saada näkyvyyttä yrityksen tuotteille ja palveluille. Yritys voi olla alansa paras, mutta jos asiakkaat eivät sitä löydä, päättyy tarina lyhyeen. Tämä ei ole vain uusia yrityksiä koskeva teema, vaan myös jo olemassa olevien yritysten tulisi luoda säännöllisesti katsaus markkinoiden kehitykseen sekä omaan näkyvyyteen ja imamennäon. Hyvin luotu yrityskuva ja oikeaan aikaan sekä oikeassa paikassa suoritetut markkinoinnin toimet ovat elintärkeitä yrityksen houkuttelevuudelle. Markkinoinnin muodot kehittyvät jatkuvasti, eivätkä ne rajoitu enää vain perinteiseen spotti- ja lehtimainontaan.

Investointi markkinointiin kannattaa

Markkinoinnin kulut ovat yllättävän usein niiden kulujen joukossa, joista leikataan ensimmäisenä. Yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta on kuitenkin varomatonta lähteä leikkamaan alueesta, joka tuo uusia asiakkaita taloon. Markkinointiin kannattaa panostaa –  hyvin hoidettuna se maksaa itsensä takaisin. Markkinointisuunnitelman tulisi olla yhdenmukainen ja selkeä kokonaisuus, joka tähtää yrityksen kasvuun. Kaiken lähtökohta on tehdä selkeäksi yrityksen toimintasuunnitelma, siivilöidä vahvuudet ja etsiä erot, jotka tekevät siitä kilpailijoita paremman. Jotta oman yrityksen houkuttelevuus voidaan viilata huippuunsa, tulee tuntea alan kilpailijat. Tämä voi viedä hieman aikaa, mutta se on oleellista hyvän markkinointisuunnitelman tekemisessä.

analysoida asiakastietokantasi

Kun yrityksen vahvuudet ja tavoitteet ovat selkeät, lähdetään tarkastelemaan asiakaskuntaa. On tärkeää ymmärtää, minkälaisia ovat yrityksen asiakkaat. Ovatko he nuoria vai eläkeläisiä? Mitä he harrastavat? Mitä he lukevat ja katsovat? Milloin ja mitä välineitä käyttäen he liikkuvat? Mitä tarkemmin saat kohdistettua markkinointia, sitä vähemmän hutilyöntejä tulee – tätä kautta kulut saadaan pidettyä aisoissa ja markkinoinnin teho suurempana. Sitä mukaa kun oma asiakaskuntasi kasvaa, voit kohdentaa lisämyynnin markkinointia myös omiin asiakasrekistereihin perustuen. Huomaa kuitenkin tiukentuneet säädökset koskien asiakasrekisterin ylläpitoa. Markkinoinnin suunnittelussa on hyvä tukeutua ammattilaisen apuun. Mikäli firman sisältä ei löydy jo sopivaa henkilöä, voi olla kannattavaa turvautua markkinoinnin palveluja myyviin yrityksiin. Näin varmistetaan, että yritys ei huku tuhansien muiden joukkoon.

Internet yritystoiminnan edistäjänä

Internetin teho näkyvyyden edistämisessä on nykypäivänä kiistaton. Internetissä potentiaalisten asiakkaiden määrä on valtava. Sitä on myös netistä löytyvä kilpaileva tarjonta. Jotta internet-näkyvyys olisi mahdollisimman suuri, on hyvä kiinnittää huomiota muutamiin perusasioihin. Nykyään jokaisella asiansa osaavalla yrityksellä on nettisivut. Nettisivut kannattaa teetättää alan ammattilaisella. Alkuinvestointi on suurempi kuin tekemällä itse valmiita alustoja käyttäen, mutta se myös näkyy työn jäljessä. Kuvien laatuun kannattaa panostaa – varsinkin netissä ne vievät suurimman osan sivulla vierailijoiden huomiosta.

päivitä säännöllisesti

Sivuja tulee päivittää säännöllisesti. Vanhentunutta tietoa sisältävät sivut antavat kuvan yrityksestä, joka ei ole asiakkaan vaatimusten tasalla.  Toinen tärkeä huomioitava seikka on sivujen mobiiliversiot. Suuri osa tiedoista haetaan nykyään kännyköillä tai tableteilla, eli toimiva mobiiliversio on kullanarvoinen. Sivustojen näkyvyyttä internetissä voidaan parantaa hakukoneoptimoinnilla. Kyseessä on web-suunnittelun osaamista vaativa työ, joten jälleen kerran – älä pihistele, vaan luota ammattilaisen apuun. Sen lisäksi, että hyvin hoidettu alustyö ja oikein valitut avainsanat lisäävät kävijävirtaa sivuillasi, ne myös ohjaavat oikenlaisia kävijöitä sivulle. Hyvien, selkeiden kotisivujen lisäksi sosiaalisen median kanavien tulisi vastata yrityskuvaan. Sosiaalisessa mediassa, kuten Instagramissa ja Facebookissa, voidaan todella pienin kustannuksin saada aikaan suuria tuloksia. Somessa kilpailu on kuitenkin armotonta. Jos et panosta julkaisujen suunnitteluun ja tee niistä kiinnostavia, ne hukkuvat miljoonien ilmoitusten joukkoon. Päivitysten tulisi olla monipuolisia ja huomiota herättäviä, mutta kuitenkin yrityksen näköisiä. Anna mielikuvituksen lentää! Suosituimmat alustat myyvät kohdennettuja mainontapalveluja, joita voi kokeilla aluksi vaikka pienilläkin summilla. 

Nuoret yrittäjät

Nuoret yrittäjät

Nuorten yrittäjien verkosto luotiin Suomeen vuonna 1995. Se sai alkunsa, kun koulut ryhtyivät tukemaan ohjelmaa nimeltä Nuori Yrittäjyys (myöhemmin NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma). Ruotsalainen järjestö Hanken (toiselta nimeltään Svenska Handelshögskolan) aloitti toimintansa jo vuonna 1980, ja nuoria yrittäjiä tukeva järjestö sai niin suuren suosion naapurimaassamme, että toiminta päätettiin tuoda myös Suomeen. Näin sisarhanke Nuori Yrittäjyys syntyi osana Hankenin yrittäjyyskasvatusprojektia. Vuoden 2002 loppupuoliskolla toiminta niin sanotusti itsenäistyi, kun Nuori Yrittäjyys ry perustettiin. Yhdistys alkoi virallisesti toimimaan itsenäisenä järjestönä vuoden 2003 alkupuolella. (lisää…)

Pirkanmaa

Pirkanmaa

Pirkanmaa on 514 678 asukkaan maakunta, joka meinaa noin 9% osuutta koko Suomen väkiluvusta. Se on osa Satakunnan sekä Hämeen historiallisten maakuntien aluetta, ja kuuluu Länsi-Suomen lääneen alkaen 1997. (lisää…)

« Previous Entries